Cestovní pojištění Severní Amerika

Cestovní pojištění Amerika by se také mohla rozdělit podle zeměpisných destinací. Jak je známo, existují dva americké kontinenty – severní a jižní. Jedná se v určitých ohledech o zcela jiné světy. S tím jsou spojená i možná rizika při cestování po Severní Americe a Jižní Americe. Při srovnání mentalility a úrovně civilizace, zjistíme značné rozdíly. I z dobou se mění možná rizika cestování po Americe. Pojišťovny se průzpůsobují soudobým světovým rizikům, jako je terorismus. Proto i v rámci uzavírání pojistných smluv na cestovní pojištění do Ameriky nabízí pojistnou ochranu proti možným teroristickým útokům a řadu dalších, jako je napříkkad i únos letadla. Mimo to samozřejmě pojišťovny nabízí běžná pojištění cestovních rizik, jako do ostatních civilizovaných zemí světa. Každý zájemce o pojištění do Severní Ameriky si může vybrat z celé řady pojistných ochran, které jsou přizpůsobené cestám na tento kontinent, nebo si může zvolit kompletní cestovní pojištění Amerika ve formě pojistného balíčku.

USA - most

Běžná pojištění

Cestovní pojištění Amerika obsahuje obvykle běžná pojistná krytí cestovních rizik, jako jsou následující pojistné ochrany:

Kromě toho si káždý zájemce o cestovní pojištění do Ameriky může dojednat celou řadu připojištění, dle svého uvážení, informace získá v příslušné pojišťovně.

Speciální připojištění

Cestovní pojištění Amerika může také obsahovat některá specifická připojištění, která jsou zaměřena především na ochranu osobnosti a na případné škody na zdraví a majetku pojištěných osob. Mezi ně patří například pojištění zpoždění letu, pojištění pádu letadla, nebo jeho únosu apod. Dále lze připojistit osobní věci a cennosti, které pojištěnec poveze sebou.